Dla mediów

Streszczenie projektu (500 znaków)

 

Projekt CHAMPIONs ma na celu podniesienie skuteczności działań praktyków w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania radykalizacji, dzięki wzmocnionej współpracy w terenie, wymianie informacji oraz specjalnej platformie internetowej. Trzonem projektu jest utworzenie i wsparcie w funkcjonowaniu stałych lokalnych grup operacyjnych, w których skład wejdą praktycy reprezentujący różne dyscypliny naukowe, obszary pracy i instytucje. Wspólnie wypracują oni skuteczne na szczeblu lokalnym rozwiązania prewencyjne.

Streszczenie projektu (1 000 znaków)

 

Centralnym elementem projektu CHAMPIONs jest utworzenie i wsparcie w funkcjonowaniu lokalnych grup operacyjnych, w których skład wejdą praktycy zajmujący się prewencją i przeciwdziałaniem radykalizacji. Wspólnie wypracują oni rozwiązania z zakresu wczesnego rozpoznania i przeciwdziałania radykalizacji, budowania odporności na nią w społecznościach lokalnych i ochrony najbardziej narażonych na radykalizację grup. Aby ułatwić współpracę międzysektorową udostępnimy praktykom platformę internetową łączącą trzy główne narzędzia: 1) system „Alarm”, zawierający zestaw narzędzi i usług opracowanych w ramach innych projektów finansowanych przez Komisję Europejską (np. narzędzia do monitoringu mediów społecznościowych); 2) służący do komunikacji i współpracy mechanizm „Arena”, który umożliwia natychmiastową wymianę informacji i dobrych praktyk; 3) Centrum Szkoleniowe, zawierające materiały szkoleniowe, m.in. instruktażowe materiały wideo, wytyczne dotyczące dobrych praktyk, studia przypadków. W perspektywie długoterminowej, pilotażowe rozwiązania projektu zostaną wdrożone w społecznościach lokalnych w całej Unii Europejskiej.

PROJECT LOGOS
LEAFLET (A5)
FLYER (A6)
CHAMPIONs Cover Screenshot
NEWSLETTER

coming soon

 

Preview

PRESS RELEASE

coming soon

 

Preview

PROJECT PRESENTATION

coming soon

 

Preview

MEDIA FILES

coming soon

Preview