CHAMPIONs-Logoelement-(1000x953)c

O Projekcie CHAMPIONs

Projekt CHAMPIONs ma na celu powołanie stałych lokalnych grup operacyjnych, pracujących w terenie, w skład których wejdą praktycy reprezentujący różne dziedziny nauki, obszary pracy i instytucje, bezpośrednio zajmujący się zjawiskiem radykalizacji. Wspólnie wypracują oni skuteczne metody rozpoznawania zjawiska polaryzacji i radykalizacji na jego wczesnych etapach oraz rozwiązania pozwalające na zapobieganie i przeciwdziałanie radykalizacji, budowanie odporności społeczności lokalnych oraz chronienie ich najbardziej podatnych na radykalizację grup.

 

Członkowie i członkinie grup zostaną specjalnie przeszkoleni, aby wypracować rozwiązania i programy skupione na przyczynach polaryzacji i radykalizacji. Wspólnie będą także pracować nad przełamywaniem barier instytucjonalnych we współpracy międzysektorowej. W perspektywie średniookresowej, działania lokalnych grup operacyjnych będą mieć wpływ nie tylko na najbardziej podatne na

radykalizację grupy, ale także w szerszym wymiarze – na społeczność lokalną, zaangażowaną w działania podnoszące świadomość zagrożeń radykalizacji, oraz na decydentów na szczeblu lokalnym i krajowym. W ramach projektu zostanie stworzona internetowa platforma do wymiany dobrych praktyk i doświadczeń; jej zadaniem będzie ułatwienie pracy grup offline. W perspektywie długookresowej, wypracowany w projekcie model zapobiegania i przeciwdziałania radykalizacji zostanie spopularyzowany i wdrożony w kolejnych społecznościach lokalnych w pozostałych krajach Unii Europejskiej; tworzone lokalne grupy operacyjne będą korzystać z ww. platformy internetowej.

 

Aby zapewnić synergię miedzy innymi podobnymi inicjatywami, w trakcie realizacji projektu, a także po jego zakończeniu, wykorzystywane będą narzędzia i sieci kontaktów wypracowane w ramach innych projektów o podobnej tematyce, finansowanych przez Komisję Europejską.

THE CHAMPIONs PROJECT

Projekt CHAMPIONs ma na celu powołanie stałych lokalnych grup operacyjnych, pracujących w terenie, w skład których wejdą praktycy reprezentujący różne dziedziny nauki, obszary pracy i instytucje, bezpośrednio zajmujący się zjawiskiem radykalizacji. Wspólnie wypracują oni skuteczne metody rozpoznawania zjawiska polaryzacji i radykalizacji na jego wczesnych etapach oraz rozwiązania pozwalające na zapobieganie i przeciwdziałanie radykalizacji, budowanie odporności społeczności lokalnych oraz chronienie ich najbardziej podatnych na radykalizację grup.

 

Członkowie i członkinie grup zostaną specjalnie przeszkoleni, aby wypracować rozwiązania i programy skupione na przyczynach polaryzacji i radykalizacji. Wspólnie będą także pracować nad przełamywaniem barier instytucjonalnych we współpracy międzysektorowej. W perspektywie średniookresowej, działania lokalnych grup operacyjnych będą mieć wpływ nie tylko na najbardziej podatne na radykalizację grupy, ale także w szerszym wymiarze – na społeczność lokalną, zaangażowaną w działania podnoszące świadomość zagrożeń radykalizacji, oraz na decydentów na szczeblu lokalnym i krajowym. W ramach projektu zostanie stworzona internetowa platforma do wymiany dobrych praktyk i doświadczeń; jej zadaniem będzie ułatwienie pracy grup offline.

 

W perspektywie długookresowej, wypracowany w projekcie model zapobiegania i przeciwdziałania radykalizacji zostanie spopularyzowany i wdrożony w kolejnych społecznościach lokalnych w pozostałych krajach Unii Europejskiej; tworzone lokalne grupy operacyjne będą korzystać z ww. platformy internetowej. Aby zapewnić synergię miedzy innymi podobnymi inicjatywami, w trakcie realizacji projektu, a także po jego zakończeniu, wykorzystywane będą narzędzia i sieci kontaktów wypracowane w ramach innych projektów o podobnej tematyce, finansowanych przez Komisję Europejską.

TRZY FILARY PROJEKTU

Alarm

 

System „Alarm” został pomyślany jako zestawienie narzędzi i usług wypracowanych w ramach innych projektów finansowanych przez Komisję Europejską, które umożliwią praktykom w lokalnych grupach operacyjnych skupienie się na najważniejszych lokalnych kwestiach związanych z radykalizacją.

Arena

 

„Arena” jest narzędziem do komunikacji i współpracy, umożliwiającym natychmiastowa wymianę informacji, prywatnie – między współpracującymi członkami i członkiniami lokalnych grup operacyjnych, lub publicznie –dzielenie się dobrymi praktykami, dyskutowanie o mocnych i słabych stronach konkretnych działań.

Centrum szkoleniowe

 

Projektowe centrum szkoleniowe online oferuje praktykom, indywidualnie lub jako grupie, materiały do nauki, w tym instruktażowe nagrania wideo, wytyczne dotyczące dobrych praktyk, studia przypadku i ćwiczenia symulacyjne, które zostaną wypracowane w trakcie realizacji projektu.

WIĘCEJ O NASZYCH PARTNERACH PROJEKTOWYCH

WIĘCEJ O NASZYCH PARTNERACH PROJEKTOWYCH