CENTRUL MEDIA

REZUMATUL PROIECTULUI (500 CARECTERE)

 

CHAMPIONs își propune să îmbunătățească impactul și eficacitatea intervențiilor FLP pentru a contracara și a preveni polarizarea prin îmbunătățirea modelelor de cooperare la fața locului, a schimbului de informații și a platformei online dedicate. Un pilon central al proiectului este crearea unor grupuri permanente de lucru offline – „CHAMPIONS Roundtables” – care combină FLP-uri de diferite discipline, profesii și instituții / agenții, pentru a dezvolta împreună abordări eficiente de prevenire a comunităților locale.

REZUMATUL PROIECTULUI (1000 CARECTERE)

 

Acțiunea centrala din cadrul CHAMPIONS este de a stabili mese rotunde la nivel local, combinând o varietate de practicieni de prima linie (FLP) pentru a dezvolta împreună soluții eficiente de detecție și răspuns pentru a contracara polarizarea, pentru a construi rezistență și a proteja grupurile vulnerabile din comunitățile locale. Platformele FLP vor fi instruite pentru a construi capacitatea de a proiecta soluții și programe pentru a aborda în mod eficient cauzele polarizării și pentru a colabora cel mai eficient prin doborârea barierelor instituționale. Pentru a facilita aceste procese de dezvoltare offline a soluțiilor integrate, va fi produsă o platformă online care va combina trei instrumente centrale: (i) „Alert” – o combinație de instrumente și servicii dezvoltate în cadrul altor proiecte finanțate de UE, care permit FLP să acorde atenție chestiuni cheie care trebuie abordată în comunitatea lor (de exemplu, instrumente de monitorizare socială a mass-media); (ii) „Arena” – un mecanism de comunicare și cooperare care permite schimbul instantaneu de informații și practici; (iii) „Șantierul de pregătire” – un centru de resurse pentru construirea capacităților cu materiale de învățare, tutoriale video, ghiduri / manuale de bune practici și exerciții de studiu de caz. Perspectiva pe termen lung a proiectului este transferarea acestui model pilot către alte comunități din UE.

PROJECT LOGOS
LEAFLET (A5)
FLYER (A6)
CHAMPIONs Cover Screenshot
NEWSLETTER

coming soon

 

Preview

PRESS RELEASE

coming soon

 

Preview

PROJECT PRESENTATION

coming soon

 

Preview

MEDIA FILES

coming soon

Preview