Detalii Despre Proiect

Acronim

CHAMPIONs

Titlu

Cooperative Harmonized Action Model to stop Polarisation in Our Nations

Durată

24 Months

Număr GA

823705

ID-ul Subiectului

ISFP-2017-AG-RAD

Concurs

Radicalisation

Schema de Finanțare

Internal Security Fund – Police

Tipul Proiectului

AG

Contextul Proiectului

Europa – în special regiunea ECE – se confruntă cu o creștere a mișcărilor politice și sociale polarizante caracterizate de euroscepticism, șovinism și xenofobie, radicalizare și incidente de extremism violent. Mișcările de extrema dreaptă au câștigat un impuls în Polonia și în România paralel cu creșterea tensiunilor comunitare și a radicalizării grupurilor cu risc. Alegerile recente din Germania au văzut că AfD a obținut o cotă de vot care nu a fost obținută de un partid de extremă dreapta de mulți ani.

 

Pentru a dezvolta intervenții eficiente de depistare și răspuns, trebuie adoptată o abordare sistematică și țintită. FLP (practicieni de primă linie) au nevoie de o mai bună înțelegere a impactului acțiunilor asupra polarizării în combinație cu alte intervenții și agenții; și modul în care schimbul de informații și cooperarea pot spori detectarea și prevenirea eficientă. 

Ei au nevoie de instrumentele adecvate și de modelele de cooperare care se potrivesc nevoilor și realităților instituționale pentru a îmbunătăți cooperarea multi-agenție. Cu toate acestea, consultarea cu FLP la nivel local indică faptul că aceasta ar putea fi îmbunătățită în continuare pentru a aborda mai eficient polarizarea și radicalizarea și pentru a îmbunătăți prevenirea în amonte. Studiile au arătat, de asemenea, disponibilitatea profesorilor, a forțelor de ordine, a asistenților sociali, a ONG-urilor și a altor actori pentru a promova abordări constructive în abordarea polarizării și radicalizării.

 

Cu toate acestea, FLP identifică nevoia de a îmbunătăți diseminarea lecțiilor învățate, formare și pregătire pentru nevoile lor. În plus, consultările indică o lipsă de instrumente și servicii tehnologice online pentru (a) comunicarea și cooperarea, (b) schimbul de informații sau (c) învățarea de la practici bune și rele.

Obiectivul și acțiunea centrală a acestui proiect este a) dezvoltarea de modele de colaborare offline pentru stabilirea unui proiect de soluționare permanentă a cooperării între FLP și b) completarea și sprijinirea acestui proces printr-o platformă și un pachet de servicii dezvoltat central care va fi implementat în alte municipalități și țări din întreaga UE.

Project Objectives

Obiectivul 1

O mai bună înțelegere și conștientizare a practicanților de prima linie din România, Polonia, Ungaria și Germania.

Obiectivul 2

Îmbunătățirea capacităților FLP pentru colaborare inter-organizațională la nivel local și pentru îmbunătățirea schimbul de informații.

Obiectivul 3

Să disemineze și să împărtășească bunele practici la nivel local și la nivelul Uniunii Europene cu practicienii de primă linie pentru imbunătățirea schimbului de cunoștințe la nivelul UE.

Obiectivul 4

Facilitarea accesului FLP la resursele relevante, video-urile și cursurile online pentru îmbunătățirea abilităților profesionale.

Obiectivul 5

Stabilirea de modele de cooperare la fața locului în țările partenere pentru a depăși „silozarea” și a îmbunătăți schimbul de informații, detectare și răspuns la polarizare.

Obiectivul 6

Dezvoltarea abilităților FLP de a contracara și de a reduce polarizarea și de a încuraja coeziunea socială prin formare offline și online.

Obiectivul 7

Îmbunătățirea capacităților de sensibilizare privind polarizarea și încrederea între organizațiile societății civile, comunități și FLP.

Obiectivul 8

Să folosească voci moderate și influenceri cheie în comunitate pentru activități de sensibilizare a impactului.

Metodologia Proiactului

Metodologia cuprinzătoare combină dezvoltarea platformelor on-line, instrumentele de sprijin, resursele de instruire și de învățare online, sistemele de alertă în timp real și instrumentele prietenoase cu practicienii, precum și exercițiile de simulare pentru a construi capacități și pentru a permite proiectarea eficientă a soluțiilor de detectare și de răspuns. Modelele de colaborare la fața locului permit construirea capacităților comune și proiectarea soluțiilor colaborative prin traininguri, ateliere de lucru („mese rotunde”), activități de sensibilizare și utilizare susținută după finalizarea proiectului.

Pentru a facilita acest lucru, o evaluare a necesităților de mapare a bazelor de date și o evaluare a proiectelor de contrapolarizare, anti-radicalizare și PVE din trecut / existente în Europa va informa proiectarea rezultatelor și rezultatelor campionilor proiectului (Project CHAMPIONs).  O compilație a instrumentelor dezvoltate și adecvate pentru combaterea eficientă a polarizării va fi integrată în sistemul de alertă, o evaluare a celor mai bune practici / evaluări ale nevoilor de formare FLP va informa materialul de formare on-line / la fața locului și o analiză a nevoilor practicanților modelele de comunicare / colaborare eficiente online și la fața locului vor informa proiectarea acțiunilor „Arena” și a meselor rotunde „CHAMPIONS”.

Va fi implementat un pachet de lucru dedicat monitorizării acțiunilor participative de calitate, evaluării, învățării și îmbunătățirii în timp real a acțiunilor interne și externe ale proiectului. În plus, un partener dedicat asigurării integrării și diseminării rezultatelor proiectului în alte proiecte FLP ale UE și locale, atât pe parcursul, cât și la încheierea proiectului, va spori sustenabilitatea și multiplicarea. Această utilizare robustă a lecțiilor și M & E în timp real și crearea de instrumente și traininguri on-line, adecvate scopului, va permite dezvoltarea eficientă a impactului soluțiilor FLP și va îmbunătăți transferabilitatea și impactul proiectului la nivel european.

Impactul Proiectului

Impactul principal al CHAMPIONs este de a îmbunătăți impactul și eficacitatea intervențiilor FLP pentru a contracara și a preveni polarizarea prin îmbunătățirea modelelor de cooperare la fața locului, partajarea informațiilor și platforma online dedicată. Printr-un proces multistakeholder, evaluarea comună a nevoilor și dezvoltarea colaborativă a instrumentelor online și la fața locului, CHAMPIONS va crea infrastructuri personalizate și instrumente adaptate la condițiile și nevoile reale ale FLP – concepute pentru utilizare în întreaga Europă. Proiectul va crea modele de cooperare în care FLP-urile care lucrează cu grupuri vulnerabile vor putea să-și dezvolte rezistența în comunitățile lor și să le protejeze împotriva radicalizării,

a angajării în discursul polarizant sau a asociației cu organizații (violente) extremiste. Modelele vor permite FLP-urile să colaboreze pentru a proiecta soluții D & R multi-agenție pentru a contracara polarizarea. Formarea și atelierele („mese rotunde”) vor îmbunătăți capacitățile FLP pentru detectarea și cooperarea pentru consolidarea modelelor de lucru cooperative. Masa rotundă va implica FLP-uri și voci moderate pentru a crește gradul de conștientizare în cadrul comunităților pentru a construi încredere, transparență și o relație cu publicul larg și factorii cheie care influențează maximizarea impactului lor de acțiune. Platforma online va consolida capacitățile și va sprijini colaborarea la fața locului și în timp real  prin (a) îmbunătățirea

capacităților instrumentelor de detectare și monitorizare a celor mai bune practici într-un singur serviciu; (b) îmbunătățirea schimbului de informații și a comunicării și cooperării cu un serviciu de comuni public ușor de utilizat  și (c) construirea de capacități prin intermediul unui centru de resurse de învățare, în care FLP-urile sunt mai conștiente de dinamica și de factorii de polarizare la niveluri relevante, se pot înscrie ca indivizi în cursuri online și tutoriale video sau se pot implica colectiv ca FLP „CHAMPIONS” cu exerciții de simulare în comun.