A projekt részletei

Akronim

CHAMPIONs

Cim

Cooperative Harmonized Action Model to stop Polarisation in Our Nations

A projekt tartama

24 Months

GA azonosító

823705

Téma azonosító

ISFP-2017-AG-RAD

Pályázat

Radicalisation

A támogatás módja

Internal Security Fund – Police

A projekt típusa

AG

A projekt háttere

Európában – különösen a kelet-közép-európai régióban – növekvő mértékű politikai és társadalmi polarizációt okozó mozgalmak figyelhetőek meg, melyeket az euroszkepticizmus, a sovinizmus, az idegengyűlölet, radikalizálódás és szélsőségesen erőszakos cselekmények jellemeznek. A szélsőjobboldali mozgalmak megerősödését Lengyelországban és Romániában a közösségek közti feszültség növekedése és a veszélyeztetett csoportok radikalizálódása kísérte. Németországban a legutóbbi választások alkalmával az AfD olyan arányú támogatást szerzett, melyet szélsőjobboldali párt régóta nem volt képes. A populizmus és a polarizáció megerősödése Európában másutt is tetten érhető.

 

Hatékony észlelő és reagáló beavatkozó megoldások kifejlesztése céljából rendszer-szintű és célirányos megközelítés szükséges a folyamat mindegyik szakaszában. Az érintettek közötti koordináció és felerősített információcsere hiányában ez a rendszerszerű megközelítés szinte lehetetlen. A gyakorló szakembereknek fokozott mértékben kell tisztában lenniük minden polarizáció elleni tevékenység és beavatkozás hatásával, valamint azzal, hogy hogyan segítheti elő a megerősített információcsere és együttműködés a polarizáció észlelését és megelőzését. Megfelelő eszközökre és együttműködési modellekre van szükség, amelyek illeszkednek az intézményi adottságokhoz és feljavítják a több-szereplős együttműködést.

Az effajta együttműködés minősége és sikeressége Európa szerte eltérő. Németországban (hasonlóan Dániához és Hollandiához) – eltérően Romániától, Magyarországtól és Lengyelországtól – erős a polarizáció elleni strukturális együttműködés az intézmények és szervezetek szintjén. A megerősített együttműködés, az információcsere és a kommunikáció az elmúlt évtizedben tovább javult Németországban. Ez ugyanakkor a helyi gyakorló szakemberekkel történt konzultációk alapján tovább fejleszthető annak érdekében, hogy hatékonyabb legyen a fellépés a polarizáció és a radikalizálódás ellen és javuljon az alulról induló megelőzés a sokszereplős együttműködés és megerősített észlelés révén.

 

Tanulmányok szintén kimutatták, hogy a tanárok, jogérvényesítő hatóságok, szociális munkások, nem—kormányzati szervek és más szereplők hajlandóságot mutatnak a polarizáció és a radikalizálódás elleni konstruktív megközelítés erősítésére. Román és magyar szakemberek a) erősen hisznek abban, hogy gyakorlati szakemberek és a jogérvényesítő hatóságok közötti intézményeken átívelő együttműködés hatékonyabbá tenné a jelenlegi gyakorlatot, b) ugyanakkor hiányzanak a mechanizmusok, az intézményi gyakorlat és felhatalmazás ennek megvalósítására.

Ugyanakkor a gyakorló szakemberek számára fontos, hogy megoszthassák tapasztalataikat, a képzéseket és azokat saját szükségleteikhez igazíthassák. A lefolytatott konzultációk továbbá arra engednek következtetni, hogy a) hiányában vannak a mgfelelő online eszközöknek és szolgáltatásoknak, b) a megfelelő információcserének és c) annak, hogy a kialakult jó gyakorlatokból tanulhassanak.

 

A projekt központi céljai a) olyan offline együttműködési modellek kialakítása, melyek a gyakorló szakemberek számára tartós kooperációs formákat biztosítanak, b) egy központi platform útján ezen eredmények, eszközök és szolgáltatások összegyűjtése, mely alkalmas lesz arra, hogy egész Európában bevethetőek legyenek.

A projekt céljai

Az 1. cél

A projektben részt vevő gyakorló szakemberek megértésének és tudatosságának fokozása Romániában, Lengyelországban, Magyarországon és Olaszországban.

A 2. cél

A gyakorló szakemberek kapacitásának és képességeinek bővítése a helyi, intézmények közötti együttműködés elősegítése és az információcsere javítása érdekében.

A 3. cél

Helyi és EU szintű tapasztalatok cseréjének fejlesztése a szakemberek között a megszerzett tudás jobb átadhatósága érdekében.

A 4. cél

A gyakorlati szakemberek támogatása a szükséges forrásokkal, videókkal és online képzéssel, hogy bővíthessék képességeiket.

A 5. cél

Helyi modellek kialakítása a partnerországokban az információcsere fejlesztése, valamint a polarizáció elleni hatékonyabb fellépés és annak megelőzése érdekében.

A 6. cél

A gyakorló szakemberek képességeinek fejlesztése a polarizáció csökkentése és a társadalmi kohézió megteremtése érdekében online és offline képzések útján.

A 7. cél

Képességek fejlesztése a polarizáció tudatosítása szempontjából, a gyakorló szakemberek és civil közösségek, valamint a közösségek közötti bizalomépítés.

A 8. cél

Mérsékelt álláspontok képviselőinek bevonása a közösségekbe és a tudatosságot növelő tevékenységekbe.

A projekt módszertana

Az átfogó módszertan ötvözi az online-platform kiépítését, segítő eszközöket, online képzést és tananyagokat, valós idejű riasztási rendszert és felhasználóbarát eszközöket, valamint szimulációs gyakorlatokat a polarizáció eredményes észleléséhez és az arra adandó megoldások kialakításához. Az együttműködés helyi modelljeinek kialakítása lehetővé teszi, hogy képzések, workshopok (kerekasztal-beszélgetések), tudatformáló események és a projekt lezárását követő fenntartott használat útján fejlesszék a közös képességeket és együttműködési megoldások kialakítását.

 

Ennek elősegítése érdekében egy, az alapszükségleteket felmérő tanulmány és a jelenlegi vagy múltbéli, Európában kivitelezett polarizáció és radikalizálódás elleni és az erőszakos szélsőségek megelőzését célzó projektek értékelése fogja segíteni a CHAMPIONs projekt feladatainak és eredményeinek megtervezését.

A riasztás rendszerébe bekerülnek a polarizáció elleni hatékony fellépés eszközei. Az online és a helyszíni képzések anyaga pedig tartalmazni fogja a szakemberek képzéséről származó jó gyakorlatokat és a szükségletek értékelését, továbbá a gyakorlati szakemberek szükségleteinek vizsgálatáról szóló modellt az „Aréna” létrehozásához és a CHAMPIONs kerekasztal tevékenységekhez.

 

Külön munkaanyag kerül kialakításra a résztvevők tevékenységének minőségi ellenőrzésére, értékelésére, a tanulás és a projekt belső és külső tevékenységeinek valós idejű fejlesztésére. Ezen kívül egy kijelölt partner biztosítja a projekt tevékenységeinek integrálását és terjesztését más EU-s projektek és helyi szakemberek részére a projekt időtartama alatt és annak lezárását követően, a fenntarthatóság és továbbadás érdekében.

A tapasztalatok felhasználása, valamint a valós idejű monitorozás és értékelés, a célhoz igazított eszközök, az online eszközök és a képzések együttesen lehetővé teszik, hogy a szakemberek által kialakított megoldások tovább fejleszthetőek legyenek, növekedjen az átadhatóság esélye és a teljes projekt Európa szerte hatással bírjon.

A projekt hatásai

A CHAMPIONs projekt legfőbb hatása a szakemberek teljesítményének, valamint hatékonyságának növelése a polarizáció megelőzésében és a vele szembeni küzdelemben helyszíni együttműködési modellek, információcsere és egy külön erre a célra létrehozott online platform által. Többszereplős eljárás, a közös szükségletek értékelése, valamint a helyszíni és az online eszközök közös fejlesztése útján a CHAMPIONs projekt képes lesz egy olyan igényekre szabott és egyéniesített infrastruktúra és az ehhez tartozó eszközök kialakítására, melyek ténylegesen alkalmazkodnak a szakemberek helyzetéhez és szükségleteikhez. A tervezés során egész Európában használható és mérhető modell kerül kialakításra. A projekt olyan együttműködési modelleket hoz létre, mely a sérülékeny csoportokkal dolgozó szakembereket segíti az ellenállóképesség növelésére saját közösségükben, megvédi őket a radikalizálódástól,

bevonja őket a polarizációról szóló vitákba vagy kapcsolatot teremt (erőszakos) szélsőséges csoportokkal. Ezek a modellek lehetővé teszik a szakemberek számára, hogy együttműködjenek a többszereplős „felderítés és reakció” rendszerben, megfelelő megoldásokat találva a polarizáció ellen. Képzések és workshopok (Kerekasztalok) segítik elő a szakemberek képességeinek fejlesztését a polarizáció felderítésére és az együttműködési munkaprogramok megerősítésére. A Kerekasztalok arra ösztönzik a szakembereket és más szereplőket, hogy felhívják a figyelmet a közösségen belüli bizalomépítésre, az átláthatóságra, valamint, hogy a nyilvánossággal és a releváns személyekkel történő kommunikációjuk tevékenységük hatását maximalizálja.

Az online platform elősegíti a képességfejlesztést és támogatja a helyszíni és valós idejű együttműködést azáltal, hogy a) összefoglalja a felderítésre és megfigyelésre szolgáló eszközöket egy közös szolgáltatás keretében b) fejleszti az információcserét, a kommunikációt és az együttműködést egy felhasználóbarát privát és nyilvános kommunikációs rendszer segítségével c) képes kapacitásépítésre a tanuláshoz szükséges anyagok gyűjteményének rendelkezésre bocsátásával, melyből a szakemberek még többet tanulhatnak a polarizáció dinamikájáról helyi szinten, részt vehetnek online kurzusokon és videó-útmutatókat tekinthetnek meg, vagy csoportosan részt vehetnek online formában esetgyakorlatokon.