A CHAMPIONS konzorcium

A CHAMPIONS konzorcium

Peace Action, Training and Research Institute of Romania (PATRIR)

 

A projekt koordinátora

A PATRIR közel két évtizedes tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi béke kialakítása; korai riasztás; stratégiai konfliktus- és kockázat elemzés; közvetítés és béketárgyalások; valamint a radikalizálódás és erőszakos szélsőségek elleni harcban. Az intézmény kutatások végzése mellett részt vesz a politikai döntéshozatal elősegítésében, képzéseket tart és közvetlen módon is részt vesz a háború vagy fegyveres konfliktusok sújtotta országokban a korai riasztás, megelőzés és béketeremtés folyamataiban. A PATRIR kezdeményezője és tagja a Beyond Violent Extremism globális platformjának, melynek részesei olyan szervezetek és intézmények, melyek a radikalizálódás és az erőszakos szélsőségek elleni jó gyakorlatokat, tapasztalatokat, eszközöket és módszereket gyűjtik össze. A PATRIR tagja továbbá a Working Group on Prevention of Armed Conflict (GPPAC), valamint a Global Alliance on Armed violence Reduction and Prevention (GAAV) szervezeteknek, melyek a jó gyakorlatok, eszközök és módszerek megosztását, kézikönyvek készítését, valamint az erőszakos szélsőségekhez, terrorizmushoz, fegyveres konfliktusokhoz és fegyveres erőszakhoz vezető okok és tényezők elemzését végzik.

Instytut Bezpieczeństwa Społecznego – Institute of Social Safety (IBS)

 

Projektpartner

Az Institute of Social Safety Lengyelország vezető intézménye, mely a társadalmi biztonsággal foglalkozik. Az alapítvány munkatársai gyakorlati szakemberek, szakértők és oktatók, akik a terrorizmus elleni fellépéssel, válságkezeléssel, emberi jogokkal, interkulturális készségekkel, valamint a radikalizálódás elleni fellépéssel és annak megelőzésével foglalkoznak Lengyelországban. Az oktatás célja gyakorlati készségek fejlesztése, elsősorban iskolai alkalmazottak és más oktatási intézmények részére. Emellett az intézmény képzéseket tart rendőröknek, banki és más pénzintézeti alkalmazottaknak, sportesemények biztonsági őreinek, valamint a helyi és nemzeti kormányzati szervezeti egységek képviselőinek.

 

Az Insitute of Social Safety célkitűzése, hogy csökkentse a közösségeken belüli erőszakos, szélsőséges cselekmények kockázatát azáltal, hogy a tanárok, szülők, rendőrök és szociális munkások számára megfelelő eszközöket biztosít a lengyel ifjúságot érintő radikalizálódás felismeréséhez és a radikalizálódási folyamat visszafordításához. Az Institute of Social Safety rendszeresen együttműködik nemzetközi szervezetekkel, mint a Radicalisation Awareness Network (RAN).

Foundation for the International Prevention of Genocide and Mass Atrocities (BCMAP)

 

Projektpartner

Az Alapítvány a Népirtás és Tömeges Atrocitások Nemzetközi Megelőzéséért, valamint annak operatív szerve, a Budapest Központ a Tömeges Atrocitások Megelőzéséért egy nem-kormányzati nemzetközi szervezet, mely a konfliktusok megelőzésére, emberi jogokra, nemzetközi és humanitárius jogok védelmére szakosodott. A szervezet együttműködik nemzetközi szakemberekkel, kutatókkal, ügyvédekkel és diplomatákkal. Tevékenységét globális szinten fejti ki, mint az érintett kormányok, az ENSZ, regionális szervezetek és az EU független partnere.

 

A szervezet célja a nemzetközi készségek és képességek fejlesztése, a köztudat formálása, , kockázati tényezők elemzése, tanulmányok készítése és képzések útján. Az utóbbi években a Budapest Központ kiemelt figyelmet fordított a radikalizálódás európai trendjeinek megismerésére. Ennek során olyan projekteken dolgozott, melyek fejlesztik a fiatalok képességeit, hogy szembeszálljanak az online és offline fenyegetésekkel.

Political Capital (PolCap)

 

Projektpartner

A Political Capital egy független és pártatlan politika-kutató intézet, mely a liberális demokrácia, az emberi jogok és a piacgazdaság értékeinek elkötelezettje. Tevékenységük főbb területei a kutatás, figyelemfelkeltés, képességfejlesztés és tanácsadás. A kutatások egyik központi témája a radikalizálódás, különösen a szélsőjobboldalon. A Political Capital tagja a Radicalisation Awareness Network-nek (RAN). A szervezet kiemelt tevékenységei: a magyarországi szélsőjobb tevékenységének figyelemmel kísérése, antiszemita és roma-ellenes előítéletek kutatása, a magyarországi online gyűlöletbeszéd elemzése, a szélsőséges beszéddel szembeni alternatívák és narratívák kialakítása és a radikalizálódás elleni tananyagok fejlesztése.

 

A Political Capital emellett hosszú éves tapasztalatokkal rendelkezik mind a kvalitatív, mind a kvantitatív adatelemzés terén. A szervezet egyik kiemelt terméke a Demand for Right-wing Extremism (DEREX) Index, mely a szélsőjobboldali ideológia felé meglévő nyitottságot méri Európában az Európai tTársadalmi Kutatás (ESS) eredményei alapján.

Technische Universität Darmstadt (TUDA)

 

Projektpartner

A Technische Universität Darmstadt egy kutatóegyetem Németországban, Darmstadt városában, ahol a Telecooperation Lab (TK) egy kutatócsoportként működik mintegy 30 kutatóval a számítógépes tudományok tanszéken. A TK célja különböző méretű „okos közösségek” létrehozatala (asszisztencia és termékek, együttműködési munkaterek, okos városok, okos infrastruktúrák és okos online közösségek). Prof. Dr. Max Mühlhäuser a csoport vezetője, további tapasztalt kutatókkal és csoportvezetőkkel közösen.

 

A szervezet szorosan együttműködik két kutatóintézettel: Future Internet (MAKI), és IT security (Crossing). A szervezet koordinál továbbá egy doktori iskolát (DFG Research Training Group), és több EU által finanszírozott, szövetségi vagy állami projektben vesz részt. A kutatások célja a számítógépes interakciók és telekommunikációs együttműködés, okos hálózatok, valamint a titoktartás, biztonság és a bizalom.

SYNYO GmbH (SYNYO)

 

Projektpartner

Az SYNYO egy kutatásokra szakosodott vállalat, mely tevékenységét a társadalomtudományokra, az innovációra és technológiára összpontosítja. A szervezet működését két iroda biztosítja Bécsben. Az SYNYO olyan új módszereket, megközelítéseket, technológiákat és megoldásokat fejleszt ki, melyek képesek a társadalmi, politikai, gazdasági és környezeti problémák kezelésére. A szervezet az újonnan felbukkanó technológiák hatásait vizsgálja különböző szemszögből és interdiszciplináris módszerrel.

 

Az SYNYO csapata magasan képzett szakemberekből áll, akik különböző tudományos és technikai területekre specializálódtak: társadalomtudomány, biztonság és biztonságpolitika, migráció, közösségi terek, digitális rendszerek és okos technológiai megoldások. Az SYNYO csapata 25 személyből áll, akik nemzeti és nemzetközi projekteken egyaránt dolgoznak. A szervezet európai és nemzetközi partnerek széles választékát ötvözi, akik közösen dolgoznak a projekteken, hálózatokon és a szolgáltatások fejlesztésén. 2015-ben és 2016-ban az SYNYO a top 3 legsikeresebb kutatás-orientált kis-és középvállalat közé került Ausztriában a Horizon 2020 felmérése alapján.

Cultures Interactive e.V. (CULTURES)

 

Projektpartner

A Cultures Interactive 2005 óta ifjúságot érintő megelőzéssel foglalkozik szélsőjobboldali/populista környezetekben, többnyire Kelet-Németországban, majd városokon belüli etnikai és csoport-gyűlöletek vonatkozásában. Tevékenysége kezdete óta nemzeti modell-projekteket hozott létre a fiatalok kultúrája, civil oktatás, nemek-tudatossága és narratív csoportmunka terén annak érdekében, hogy megóvja a fiatalokat az intoleranciától, haragkeltéstől és a szélsőséges erőszaktól, továbbá képességeket építsen ki az önkormányzatokban és civil társadalomban. A számtalan állami, nemzeti és európai szintű projekt (DGs Home, Justice, Erasmus, H2O2, stb.) során a szervezet hangsúlyozta a megelőzés fontosságát Közép- és Kelet-Európában, beleértve Németországot is.

 

Jelenleg a Visegrádi+2 országokban fejt ki tevékenységet, többek között a CEE Prevent Net, az Exit Europe és az ENND hálózat formájában. A szervezet iskolákkal, fiatalok számára létrehozott központokkal, utcai szociális munkával, börtönökkel, köztisztviselőkkel és politikai döntéshozókkal működik együtt. A Cultures Interactive éppígy együttműködik más szervezetekkel (OSCE, Efus, EENeT) és segítette a RAN hálózat kiépítését. 2015 óta a szervezet a „Live Democracy” kormány-projekt keretében nemzeti NGO-hálózattá nevezték ki, hogy megelőzze a fiatalok szélsőjobboldali radikalizálódását és a csoportok közötti gyűlöletet, valamint fejlessze az ifjúság kultúrán keresztüli megközelítését.

University of Applied Science Niederrhein (HN)

 

Projektpartner

A University of Applied Sciences Niederrhein (Niederrheini egyetem) Németország egy elismertk oktatási és kutatási intézménye és a négy legnagyobb német felsőoktatási intézmény egyike az alkalmazott tudományok terén. A SO.CON intézet (Institute for Research and Development in the area of Social Affairs (SO.CON) az egyetem részét képezi, az alkalmazott társadalomtudományok tanszékhez kapcsolódva, célja pedig a német szövetségi és állami minisztériumok, közösségek és ESF által finanszírozott kutatói,fejlesztési és tudományos konzultációs projektek tervezése, kivitelezése és értékelése.

 

A tevékenység főbb témakörei: a sokszínűség, integráció, demokráciaépítés és részvétel közösségekben, intézményekben és vállalatokban. Beate Küpper szociálpszichológus, a SO.CON helyettes vezetője személyes tapasztalatai magukba foglalnak nagy létszámú felméréseket a csoportos ellenségesség és szélsőjobbos magatartások vonatkozásában, valamint tudományos tanácsadást és projekt-értékelést ezen a területen.