CONSORȚIUL PROIECTULUI  CHAMPIONS

CONSORȚIUL PROIECTULUI  CHAMPIONS

Peace Action, Training and Research Institute of Romania (PATRIR)

 

Cooronatorul Proiectului

Institutul de Acțiune, Instruire și Cercetare în domenuil Păcii din România (PATRIR) are aproape două decenii de experiență pe plan internațional în consolidarea păcii; sisteme de avertizare timpurie; analiza conflictelor și a riscurilor strategice; mediere și procese de pace; și abordarea radicalizării și a extremismului violent. Institutul funcționează în domeniile cercetării, dezvoltării politicilor, formării și dezvoltării profesionale și oferă angajament direct operațional în ceea ce privește avertizarea timpurie, prevenirea și consolidarea păcii în zonele afectate de război și de conflicte armate.

 

PATRIR este inițiator și membru al parteneriatului global al organizațiilor, grupurilor de reflecție și institutelor din platforma Beyond Violent Extremism, care adună cele mai bune practici, lecții identificate, instrumente și metode de abordare a radicalizării și a extremismului violent. PATRIR este, de asemenea, membru al Grupului de lucru pentru prevenirea al parteneriatului global pentru prevenirea conflictelor armate (GPPAC) și al Alianței globale privind reducerea și prevenirea violenței armate (GAAV) – platforme care facilitează schimbul și învățare a celor mai bune practici, metodologii; elaborarea de manuale și instrumente; și analiza factorilor de decizie, cauzele și factorii care contribuie la extremismul violent, terorismul, conflictele armate și violența armată.

Instytut Bezpieczeństwa Społecznego – Institute of Social Safety (IBS)

 

Partenerii de proiect

Institutul de Siguranță Socială este o organizație de top în Polonia care abordează subiectul siguranței în societate. Fundația este formată din practicieni, experți și educatori din domeniile educației antiteroriste, gestionării crizelor, drepturilor omului, competențelor interculturale, prevenirii și combaterii radicalizării în Polonia. Activitatea lor educațională se concentrează pe dezvoltarea abilităților practice. Se adresează în principal angajaților școlilor și altor instituții de învățământ.

 

Dar instruiesc și poliția, muncitorii băncilor și alte instituții financiare, administratorii stadioanelor și reprezentanții structurilor guvernamentale locale și naționale. Institutul de Siguranță Socială, reduce riscul amenințărilor și crimelor extremiste din comunități prin dotarea cadrelor didactice, a părinților, a ofițerilor de poliție și a asistenților sociali, cu know-how-ul și abilitățile necesare pentru identificarea și regresarea procesului de radicalizare care afectează tinerii din Polonia. Institutul de Siguranță Socială cooperează în mod regulat cu organizațiile internaționale, cum ar fi Rețeaua de Conștientizare a Radicalizării (RAN).

Foundation for the International Prevention of Genocide and Mass Atrocities (BCMAP)

 

Partenerii de proiect

Fundația pentru Prevenirea Internațională a Genocidului și Atrocităților în Masă/The Foundation for the International Prevention of Genocide and Mass Atrocities, inclusiv organismul său operațional Centrul de Prevenire a Atrocităților de Masă din Budapesta este o entitate internațională non-guvernamentală care acționează în domeniile prevenirii conflictelor, drepturilor omului, dreptului internațional și umanitar. Acționează îndeaproape cu experți internaționali, cercetători, avocați și diplomați internaționali. Acționează la nivel mondial ca partener imparțial al guvernelor, al Organizației Națiunilor Unite, al organizațiilor regionale, al Uniunii Europene și al altor actori internaționali. Se concentrează pe îmbunătățirea capacităților și a capacităților internaționale prin conștientizare, evaluări de risc, studii și instruiri.

 

În ultimii ani, a dedicat atenția tendințelor de radicalizare din Europa. A fost implementat proiecte care dezvoltă capacitățile tinerilor de a se opune urii și agresiune on-line și off-line.

Political Capital (PolCap)

 

Partenerii de proiect

Political Capital este un institut independent de cercetare politică nepartizană, dedicat valorilor de bază ale democrației liberale, drepturilor omului și economiei de piață. Principalele noastre activități sunt cercetarea, conștientizarea și sensibilizarea, abilitarea și advocacy-ul. Una dintre principalele noastre zone de actualitate este radicalizarea, cu o atenție specială asupra extremismului de dreapta. Participăm la rețeaua de conștientizare a radicalizării. Activitățile noastre includ următoarele: monitorizarea activităților și politicilor din extrema dreaptă în Ungaria, efectuarea de cercetări privind antisemitismul și sentimentele anti-Rrom, analizarea discursului de ură online în Ungaria, dezvoltarea alternative și contra-narațiuni împotriva discursului extremist și dezvoltarea resurselor educaționale pentru prevenirea radicalizării. Political Capital are, de asemenea, o experiență îndelungată în analizarea datelor cantitative și calitative. Unul dintre produsele noastre majore este indicele pentru Cererea de extremism de dreapta (DEREX), care măsoară deschiderea către ideologia de extremă dreaptă în cadrul societăților europene pe baza datelor sondajului social european.

Technische Universität Darmstadt (TUDA)

 

Partenerii de proiect

Univeritatea Technică din Darmstadt este o universitate de cercetare din orașul Darmstadt (Germania), unde Laboratorul de Telecooperare (TK) reprezintă un grup de cercetători de aproximativ 30 de persoane din cadrul Departamentului de Informatică. TK se adresează spațiilor inteligente de diverse dimensiuni (asistenți inteligenți și produse, spații de lucru și cooperare inteligente, orașe inteligente, infrastructuri critice inteligente, comunități online inteligente). Prof. Dr. Max Mühlhäuser conduce acest grup împreună cu mai mulți cercetători și lideri de grup.

 

Laboratorul este implicat profund în două centre de cercetare naționale cooperative: unul pe internetul viitorului (MAKI) și unul pe domeniul securității IT (Crossing). O Școală  Doctorală (DFG Research Training Group) Confidențialitate și încredere pentru utilizatorii mobili (PAT) ce desfășoară diverse proiecte de cercetare finanțate de UE, ministerele federale și de stat și industrie sunt coordonate de aici. Cercetarea la TK este legată de interacțiunea cu calculatoarele și telecooperarea, rețelele inteligente și middleware-ul IoT, confidențialitatea, securitatea și încrederea.

SYNYO GmbH (SYNYO)

 

Partenerii de proiect

SYNYO este o companie bazată pe cercetare, axată pe științe sociale, inovare și tehnologie. Acesta este situată în 2 birouri în Viena, Austria. SYNYO explorează, dezvoltă și implementează noi metode, abordări, tehnologii și soluții în diverse domenii, cu un accent special pe abordarea provocărilor societale, politice, ecologice și economice. SYNYO analizează impactul tehnologiilor emergente din diferite unghiuri și dintr-o perspectivă interdisciplinară. Echipa de la SYNYO este formată din angajați cu înaltă calificare specializați în mai multe domenii științifice și tehnice precum Științe Sociale, Securitate și Securitate, Migrație, Spațiu Urban, Sisteme Digitale și Tehnologii Smart. Echipa SYNYO este formată din 25 de angajați care lucrează la proiecte naționale și internaționale. SYNYO este alcătuit dintr-o gamă largă de parteneri europeni și internaționali, care colaborează în domeniul dezvoltării de proiecte, rețele și servicii. În 2015 și 2016, SYNYO se număra printre primele 3 cele mai de succes IMM din Austria (H2020 Performance Monitor by FFG).

Cultures Interactive e.V. (CULTURES)

 

Partenerii de proiect

„Cultures Interactive (CI / ONG) defășoară din 2005 proiecte pentru tineret cu scopul de a preveni tendințele extremiste / populiste de dreapta, în cea mai mare parte în Germania de Est, mai târziu au început să își concetreze atenția și pe subiecte precum ura bazată pe etnie  sau grupuri etnice din cadrul orașelor. CI a pilotat „proiecte-model” inovatoare la nivel național în jurul culturii de tineret, educație civică, conștientizare de gen și activități de grupuri narative, pentru a proteja tinerii de intoleranță, resentimente și extremism violent – și pentru a construi capacități și reziliență cu municipalitatea și societatea civilă.

 

În cadrul numeroaselor sale proiecte de stat, naționale și europene (DG Home, Justiție, Erasmus, H202 i.a.) CI abordează prevenirea în Europa Centrală și de Est, inclusiv Germania și lucrează în prezent în toate țările Visegrád + 2, de ex. prin „CEE Prevent Net”, „Exit Europe” și rețeaua ENND. Beneficiarii sunt școlile, centrele de tineret, munca pe stradă, închisorile, administrațiile comunitare și factorii de decizie politică. CI lucrează de asemenea cu OSCE, Efus, EENeT i.a. și a contribuit la construirea rețelei RAN. Din 2015 CI a fost desemnat ca rețea națională ONG-uri pentru prevenirea extremismului de dreapta, a grupării urii și a dezvoltării abordărilor culturii de tineret în cadrul programului guvernamental „Live Democracy!”.

University of Applied Science Niederrhein (HN)

 

Partenerii de proiect

Universitatea de Științe Aplicate Niederrhein (Hochschule Niederrhein, HN) este o instituție de învătământ superior și cercetare renumită printre universitățiele germane și una dintre cele mai mari patru universități de științe aplicate din Germania. Institutul SO.CON – Institutul pentru Cercetare și Dezvoltare în Domeniul Științelor Sociale (SO.CON) – este un institut al HN, înrudit cu Facultatea de Științe Sociale Aplicate, care planifică, realizează și evaluează cercetarea, dezvoltarea și proiectele de consultare științifică, finanțate în principal de către ministerele și comunitățile federale și de stat, precum și de ESF. Temele principale sunt diversitatea, integrarea, participarea și consolidarea democrației în comunități, instituții sociale și companii. Experiența personală a partenerei de proiect Beate Küpper, psiholog instruit, profesor de asistență socială în grupuri și situații conflictuale și director adjunct al institutului SO. CON, acoperă punerea în aplicare a unor anchete pe scară largă privind atitudinea de vrăjmășie orientată spre grup și atitutidini de dreapta, precum și consilierea științifică și evaluarea proiectelor din acest domeniu.